O kategorii Zapowiedzi imprez

Koncerty i imprezy


Wszystkie tematy w tym dziale powinny posiadać tytuł sformatowany według następującego schematu:

:calendar_spiral: Dla wydarzenia jednodniowego

DD.MM [Miasto] Nazwy kapel lub koncertu

Przykłady:

  • 01.01 [Kraków] Trial, Bane
  • 12.03 [Warszawa] Regres, Eye for an Eye

:calendar_spiral: Dla wydarzenia wielodniowego

DD.MM-DD.MM [Miasto] Nazwy kapel lub koncertu

Przykłady:

  • 22.07-24.07 [Rokycany] Fluff Fest

W obydwu przypadkach, jeśli nie podasz roku, użyty zostanie rok aktualny.